Privacy verklaring en beleid

Het beschermen van de privacy van onze deelnemers, docenten, vrijwilligers en bezoekers is fundamenteel voor de Stichting Volksmuziek. Het speelt een belangrijke rol bij het creëren van een veilige en prettige leeromgeving waar een respectvolle omgang met elkaar het uitgangspunt is. Privacy is belangrijk voor het individu en voor het functioneren van de stichting. Het biedt onze deelnemers de ruimte om te musiceren en leren zonder intimidatie, controle of veroordeling.

De website www.volksmuziek.nl wordt u ter beschikking gesteld door de Stichting Volksmuziek Nederland (SVN) welke statutair is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in  het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 41178627. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

SVN garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanning verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom en wat u kunt doen als u hierover vragen hebt.

Als u zich bij ons opgeeft voor een workshop dan vragen wij:

  • Op welk instrument u speelt, hoe bedreven u daarin bent en waarover u graag iets zou willen leren – deze informatie wordt gebruikt om te zorgen dat de workshop zo veel mogelijk aan uw wensen en niveau tegemoet komt.
  • Uw emailadres en telefoonnummer – om met u te kunnen communiceren over de workshop waarvoor u zich heeft ingeschreven of om u, indien u dat wenst, via digitale nieuwsbrieven op de hoogte te houden van de activiteiten van de SVN

Indien u een weekend cursus volgt en dus bij ons overnacht en maaltijden gebruikt, vragen wij:

  • Of u vegetarisch eet – om te zorgen dat de kok weet waarmee hij rekening moet moet houden
  • Of u een voorkeur heeft voor met wie een kamer deelt – als u met een vriendengroep (3 tot 6 personen) komt, of met vriend, vriendin of partner samen op een kamer wilt.
  • Uw geslacht en geboortejaar – om te zorgen dat u als dame niet bij een vreemde heer op de kamer komt (of andersom) en het leeftijdsverschil op de kamer niet al te groot is.
  • Uw naam, telefoonnummer en adres –  in verband met eventuele calamiteiten.

Deze gegevens worden onder geen voorwaarde verstrekt aan derden, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting. De SVN is verplicht om uw naam en adres, evenals de dag van aankomst en vertrek, te melden aan de beheerder van de accommodatie waar wordt overnacht. (het zogenaamde nachtregister)

Beeld- en geluidsmateriaal

Tijdens onze workshops kunnen foto’s, video- of geluidsopnamen gemaakt worden. Aan onze deelnemers vragen wij om hier zorgvuldig mee om te gaan en rekening te houden met elkaars privacy. De Stichting kan beeldmateriaal gebruiken, maar dan uitsluitend op haar eigen website of facebookpagina voor promotiedoeleinden.

Verwijderen van gegevens

Na afloop van een workshop worden uw gegevens binnen 6 maanden verwijderd. Wij bewaren uw emailadres alleen wanneer u zelf heeft aangegeven dat u mail over activiteiten van de SVN wilt ontvangen.

Bij vragen kunt ons per email of telefoon bereiken Contact